- Բժշկի անվճար խորհրդատվություն և հետազոտություններ հատուկ խմբերի համար | Medline.am
Ընդունարան 060 66 03 03 ԴԻՄԵԼ ՏՆՕՐԵՆԻՆ
Հայերեն

Բժշկի անվճար խորհրդատվություն և հետազոտություններ հատուկ խմբերի համար

 1. Զինծառայողներ և նրանց ընտանիքի անդամներ.
 2. ՀՀ ՊՆ զինվորական հրամանատարական անձնակազմի ծառայողներ.
 3. ՀՀ ՊՆ զինվորական հրամանատարական անձնակազմի ծառայողների ընտանիքի անդամներ.
 4. Պարտադիր ժամկետային զինծառայության շարքային և կրտսեր ենթասպայական կազմի ծառայողներ.
 5. Պարտադիր ժամկետային զինծառայության շարքային և կրտսեր ենթասպայական կազմի ծառայողներների ընտանիքի անդամներ.
 6. ՀՀ Ոստիկանության ծառայողներ.
 7. ՀՀ Ոստիկանության ծառայողների ընտանիքի անդամներ.
 8. ՀՀ Ազգային անվտանգության ծառայության զինծառայողներ.
 9. ՀՀ Ազգային անվտանգության ծառայության զինծառայողների ընտանիքի անդամներ
  Փրկարար  ծառայողներ.
 10. Փրկարար  ծառայողների  ընտանիքների անդամներ.
 11. ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակիցներ.
 12. ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակիցների ընտանիքի անդամներ.
 13. ՀՀ ՊՆ, Ոստիկանության, Ազգային անվտանգության հանրապետական գործադիր մարմիններում քաղաքացիական հատուկ ծառայության կադրերի ռեզերվում գրանցվածներ.
 14. ՀՀ ՊՆ, Ոստիկանության, Ազգային անվտանգության հանրապետական գործադիր մարմիններում քաղաքացիական հատուկ ծառայության կադրերի ռեզերվում գրանցվածների ընտանիքի անդամներ.
 15. ՀՀ ՊՆ, ոստիկանության, ազգային անվտանգության հանրապետական գործադիր մարմիններում քաղաքացիական հատուկ պաշտոններ զբաղեցնողներ.
 16. ՀՀ ՊՆ, ոստիկանության, Ազգային անվտանգության հանրապետական գործադիր մարմիններում քաղաքացիական հատուկ պաշտոններ զբաղեցնողների ընտանիքի անդամներ.
 17. Վարժական հավաքների կանչված զինապարտներ.
 18. Վարժական հավաքների կանչված զինապարտների ընտանիքների անդամներ.
 19. Երկարամյա ծառայության կամ հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակ ստացող նախկին զինծառայողներ.
 20. ՀՀ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայողներ և հարկադիր կատարողներ.
 21. ՀՀ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայողների և հարկադիր կատարողներների ընտանիքի անդամներ.
Ամբուլատոր ծառայություններ
Լաբորատոր հետազոտություններ Իմանալ ավելին՝
Հիվանդանոցային սպասարկում
Պետպատվեր